Wyloty kolektora z KPED i osadniki

Prefabrykowane wyloty kolektorów służą do zakończenia przepustów kolektorów kanalizacyjnych, elementów odwodnieniowych pasów drogowych, rurociągów melioracyjnych, wlotów i wylotów drogowych. Produkujemy wyloty od najmniejszych średnic do maksymalnej średnicy DN1500.