Kręgi, studzienki DN500

Wpusty stosuje się jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej. Wysokość wpustów składamy z różnej wysokości elementów (1000, 800, 500, 350, 250); w celu jak najdokładniejszego dopasowania ich do potrzeb klientów. W studzienkach montujemy przejścia szczelne w celu dostosowania osadnika do potrzeb projektu. Studzienki uliczne zwieńczone są pierścieniem odciążającym i płytą pokrywową z otworem dopasowanym pod właz żeliwny.