Stożki betonowe

Stożki stosuje się jako przyłącza w systemach kanalizacji.
Prefabrykowane stożki betonowe służą do zabezpieczania studzienek plastikowych montowanych poza pasem drogowym (chodniki, trawniki itp.). Ponad to ułatwiają dojście do systemów kanalizacyjnych w celu sprawdzenia ich drożności.