Wyloty kolektora, osadniki itp.

Wyloty kolektora z KPED i osadniki

Prefabrykowane wyloty kolektorów służą do zakończenia przepustów kolektorów kanalizacyjnych, elementów odwodnieniowych pasów drogowych, rurociągów melioracyjnych, wlotów i wylotów drogowych. Produkujemy wyloty od najmniejszych średnic do maksymalnej średnicy DN1500

Wylot drenu KPED 01.20

Wylot drenu KPED 02.17

Wylot kolektora KPED 02.16

Wylot typu A

Wylot typu B

Wyloty równoległe

Wyloty rozwarte

Osadnik KPED 01.14

Ścianka czołowa KPED 03.95

1 2